Discussion:
Wonen op een zeilboot
(te oud om op te antwoorden)
Remco Moedt
2003-09-09 15:59:03 UTC
Permalink
Laatst op kantoor een discussie met collega's over het permanent wonen
op een zeilboot. Wij allen worden echter niet gehinderd door enige
kennis, en zodoende kwam er niet een bevredigend antwoord op de vraag
of dit nu wel of niet praktisch is.

Wat is jullie mening in deze?

Groetjes,

Remco
Geert
2003-09-09 17:41:47 UTC
Permalink
Het zijn hele dure m3
Maar wanneer je zeer vaak met de boot vaart
kan het een goed idee zijn

geert
Post by Remco Moedt
Laatst op kantoor een discussie met collega's over het permanent wonen
op een zeilboot. Wij allen worden echter niet gehinderd door enige
kennis, en zodoende kwam er niet een bevredigend antwoord op de vraag
of dit nu wel of niet praktisch is.
Wat is jullie mening in deze?
Groetjes,
Remco
Teake de Jong
2003-09-09 17:46:39 UTC
Permalink
Remco,

Ik ken verschillende mensen die naar tevredenheid permanent op een
kajuit(zeil)boot(je) wonen.

Het kleinste wat ik gezien heb is op een 27 voets kajuitzeiljacht.

Als je praktisch en niket veel eisend bent, dan kan je perfect op een
kajuitjacht wonen.

De betere jachthaven heeft ook 's winters een douche en was voorziening.

Wettelijk is het niet toegestaan om permanent op een kajuitjacht te
wonen. Om deze reden hebben kajuitjachtbewoners alsnog een postadres op
de wal.
Post by Remco Moedt
Laatst op kantoor een discussie met collega's over het permanent wonen
op een zeilboot. Wij allen worden echter niet gehinderd door enige
kennis, en zodoende kwam er niet een bevredigend antwoord op de vraag
of dit nu wel of niet praktisch is.
Wat is jullie mening in deze?
Groetjes,
Remco
Tom
2003-09-09 18:48:01 UTC
Permalink
Post by Teake de Jong
Wettelijk is het niet toegestaan om permanent op een kajuitjacht te
wonen.
Waarom eigenlijk niet? Je mag toch ook op een woonboot wonen, dus waarom
niet op een zeiljacht of motorkruiser? Welke wet regelt dat verbod?

Groeten,
Tom.
Meindert Sprang
2003-09-09 19:22:15 UTC
Permalink
Post by Tom
Post by Teake de Jong
Wettelijk is het niet toegestaan om permanent op een kajuitjacht te
wonen.
Waarom eigenlijk niet? Je mag toch ook op een woonboot wonen, dus waarom
niet op een zeiljacht of motorkruiser? Welke wet regelt dat verbod?
Ik denk volgens dezelfde wet die ook permanente bewoning van
recreatiewoningen verbiedt.
Voor een woonboot moet je ook toestemming hebben, je koopt de 'grond' of
pacht het en het bestemmeingsplan moet er in voorzien. Een jachthaven is
recreatie en derhalve is permanent wonen op een boot in een jachthaven niet
toegestaan.

Meindert
Tom
2003-09-09 20:35:32 UTC
Permalink
Post by Meindert Sprang
Ik denk volgens dezelfde wet die ook permanente bewoning van
recreatiewoningen verbiedt.
Voor een woonboot moet je ook toestemming hebben, je koopt de 'grond' of
pacht het en het bestemmeingsplan moet er in voorzien. Een jachthaven is
recreatie en derhalve is permanent wonen op een boot in een jachthaven niet
toegestaan.
Aha, ik begrijp het. De Wet op de ruimtelijke ordening, kennelijk.

Groeten,
Tom.
Len
2003-09-09 21:37:39 UTC
Permalink
On Tue, 9 Sep 2003 21:22:15 +0200, "Meindert Sprang"
Post by Meindert Sprang
Post by Tom
Post by Teake de Jong
Wettelijk is het niet toegestaan om permanent op een kajuitjacht te
wonen.
Waarom eigenlijk niet? Je mag toch ook op een woonboot wonen, dus waarom
niet op een zeiljacht of motorkruiser? Welke wet regelt dat verbod?
Ik denk volgens dezelfde wet die ook permanente bewoning van
recreatiewoningen verbiedt.
Voor een woonboot moet je ook toestemming hebben, je koopt de 'grond' of
pacht het en het bestemmeingsplan moet er in voorzien. Een jachthaven is
recreatie en derhalve is permanent wonen op een boot in een jachthaven niet
toegestaan.
Bestemmingsplannen regelen dat je niet het hele jaar in een
recreatiewoning mag wonen. Er staat niets in over het aantal dagen dat
je aan boord mag zijn van een schip in een jachthaven. Dat het allebei
recreatie is is mi niet relevant. Zo zijn er wel meer zaken te
bedenken die in eenzelfde categorie passen maar die toch verschillend
zijn geregeld.
bausie
2003-09-10 08:16:36 UTC
Permalink
Post by Len
Bestemmingsplannen regelen dat je niet het hele jaar in een
recreatiewoning mag wonen. Er staat niets in over het aantal dagen dat
je aan boord mag zijn van een schip in een jachthaven. Dat het allebei
recreatie is is mi niet relevant. Zo zijn er wel meer zaken te
bedenken die in eenzelfde categorie passen maar die toch verschillend
zijn geregeld.
Dat staat toch in elk haven reglement dat het niet mag.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
Aart Koelewijn
2003-09-10 15:02:59 UTC
Permalink
Post by bausie
Post by Len
Bestemmingsplannen regelen dat je niet het hele jaar in een
recreatiewoning mag wonen. Er staat niets in over het aantal dagen dat
je aan boord mag zijn van een schip in een jachthaven. Dat het allebei
recreatie is is mi niet relevant. Zo zijn er wel meer zaken te bedenken
die in eenzelfde categorie passen maar die toch verschillend zijn
geregeld.
Dat staat toch in elk haven reglement dat het niet mag.
Wat bij mijn haven in het havenreglement staat weet ik zo niet, zou ik
moeten nazoeken. Ik weet dat een aantal boten (semi)permanent wordt
bewoont. De havenmeester/eigenaar heeft hier voorzover mij bekend geen
bezwaren tegen, in tegendeel, doordat een aantal boten permanent wordt
bewoont is er enige sociale controle en daarmee de kans op
diefstal/vernielingen veel kleiner.

Aart
panta rhei
2003-09-10 11:40:35 UTC
Permalink
On Tue, 09 Sep 2003 23:37:39 +0200, Len
Post by Len
Bestemmingsplannen regelen dat je niet het hele jaar in een
recreatiewoning mag wonen. Er staat niets in over het aantal dagen dat
je aan boord mag zijn van een schip in een jachthaven. Dat het allebei
recreatie is is mi niet relevant. Zo zijn er wel meer zaken te
bedenken die in eenzelfde categorie passen maar die toch verschillend
zijn geregeld.
Het gaat m.i. dan ook niet om bestemmingsplannen, maar om het feit dat
je in Nederland een vast woonadres behoort te hebben. En dat is niet
alleen omdat je anders je AOW misloopt, maar ook omdat je bekend moet
zijn bij de belastingdienst en voor hen dus ook op te sporen moet
zijn; het laatste geldt ook voor 't geval je een overtreding of een
misdrijf begaat, enz. M.i. tamelijk logisch voor een staat die niet
voor bananenrepubliek door wil gaan.
Ik heb echter geen idee in welke wet dit staat.

Groeten,
--
Bauk/je

I do it my way.
Voor het juiste e-mailadres: ccastel => castel
panta rhei
2003-09-10 15:56:07 UTC
Permalink
Post by panta rhei
Het gaat m.i. dan ook niet om bestemmingsplannen, maar om het feit dat
je in Nederland een vast woonadres behoort te hebben. En dat is niet
alleen omdat je anders je AOW misloopt, maar ook omdat je bekend moet
zijn bij de belastingdienst en voor hen dus ook op te sporen moet
zijn; het laatste geldt ook voor 't geval je een overtreding of een
misdrijf begaat, enz. M.i. tamelijk logisch voor een staat die niet
voor bananenrepubliek door wil gaan.
Ik heb echter geen idee in welke wet dit staat.
En hoe gaat dat dan met al die dakloze in dit land Bauk/je?
Die vallen tussen wal en schip, om 't even in voor deze nieuwsgroep
toepasselijke termen te zeggen.
En krijgen dus bijv. geen uitkering zolang ze geen postadres hebben.
Soms worden ze geholpen door een organisatie die zo'n postadres voor
ze regelt.
Mensen die een recreatiewoning permanent bewonen, hebben in principe
ook altijd nog een ander adres waar ze officieel wonen.

Het punt is dat je die verplichting wel hebt om een vast adres te
hebben, maar dat de overheid dat niet actief afdwingt door jou een
vast adres te /geven/. Daar moet je zelf voor zorgen.
Wel zullen ze het iemand die geen vast adres heeft waarschijnlijk erg
moeilijk maken om een boot o.i.d. permanent te bewonen.

Zo is het woonwagenbewoners in de zeventiger jaren onmogelijk gemaakt
nog langer rond te trekken. Het was in mijn ogen een zeer
onrechtvaardige zaak en er is ook zeer hypocriet met deze mensen
omgesprongen. Ik vond en vind het daarnaast een akelig idee dat mensen
die graag een reizend leven willen leiden, dat in onze maatschappij
niet meer kunnen.

Groeten,
--
Bauk/je

I do it my way.
Voor het juiste e-mailadres: ccastel => castel
Tom
2003-09-10 15:52:54 UTC
Permalink
En hoe gaat dat dan met al die dakloze in dit land Bauk/je?
Slecht.
Overigens hebben de meeste daklozen een postadres, vaak bij het centrum waar
ze worden opgevangen. Iemand die op een zeilboot woont en steeds verkast,
kan natuurlijk heel gemakkelijk een waladres hebben. Dan doen
beroepsschippers ook.

Groeten,
Tom.
Tom
2003-09-10 11:44:14 UTC
Permalink
Post by Len
On Tue, 9 Sep 2003 21:22:15 +0200, "Meindert Sprang"
Post by Meindert Sprang
Post by Tom
Post by Teake de Jong
Wettelijk is het niet toegestaan om permanent op een kajuitjacht te
wonen.
Waarom eigenlijk niet? Je mag toch ook op een woonboot wonen, dus waarom
niet op een zeiljacht of motorkruiser? Welke wet regelt dat verbod?
Ik denk volgens dezelfde wet die ook permanente bewoning van
recreatiewoningen verbiedt.
Voor een woonboot moet je ook toestemming hebben, je koopt de 'grond' of
pacht het en het bestemmeingsplan moet er in voorzien. Een jachthaven is
recreatie en derhalve is permanent wonen op een boot in een jachthaven niet
toegestaan.
Bestemmingsplannen regelen dat je niet het hele jaar in een
recreatiewoning mag wonen. Er staat niets in over het aantal dagen dat
je aan boord mag zijn van een schip in een jachthaven. Dat het allebei
recreatie is is mi niet relevant. Zo zijn er wel meer zaken te
bedenken die in eenzelfde categorie passen maar die toch verschillend
zijn geregeld.
Dat is correct, wat je zegt, maar met enige haken en ogen. Ik heb nog even
geïnformeerd hoe dat nu zit met de Wet ruimtelijke ordening, maar het
permanent bewonen van recreatiewoningen, *en* ook van recreatievaartuigen,
is een zaak die op gemeentelijk niveau via bestemmingsplannen is geregeld en
niet op WRO-niveau: sowieso wat betreft woningen in het bestemmingsplan, en
wat betreft woonarken idem dito.
De gemeente *kan* de bestemming jachthaven in haar bestemmingsplan uitleggen
als: haven voor recreatievaartuigen expliciet *niet* bestemd voor permanente
bewoning (om op die manier onderscheid te maken met woonarken), en/of dat
kan ook in de APV. Maar als de gemeente dat nalaat, kan er in principe op
een zeiljacht permanent worden gewoond, want dan zijn er gewoon geen regels.
Dus: als de gemeente in haar APV en bestemmingsplan *niets* heeft geregeld
over bewonen van recreatievaartuigen in jachthavens (ook al staan ze bol van
regels m.b.t. recreatiewoningen), en de havenmeester heeft ook geen bezwaar,
dan zijn er op het gebied van ruimtelijke ordening geen wettelijke
beletselen om permanent een zeiljacht te bewonen. In de praktijk is die
kans, zo vertelde een RO-jurist mij, vrij klein: de meeste gemeenten hebben
wel degelijk aan de bestemming 'jachthaven' gekoppeld dat er niet gewoond
mag worden, behoudens door de havenmeester.
Daar komt overigens nog bij dat een zeiljacht, veel eerder dan een woonark
met vaste ligplaats, mobiel is. En dan is er al helemáál geen RO-beletsel:
het staat iedere schipper uiteraard vrij het door hem bewoonde zeiljacht van
haven naar haven te verplaatsen en van aanlegplaats naar aanlegplaats. Een
waladres is dan echter wel handig...

Groeten,
Tom.
Len
2003-09-09 18:57:44 UTC
Permalink
Taeke,
Ik weet dat je in een recreatiewoning maar x dagen per jaar mag wonen.
Regels voor het aantal dagen dat ik per jaar aan boord mag zijn van
mijn eigen schip heb ik nog niet gevonden.
Punt is eerder dat je als "geemigreerd" wordt beschouwd wanneer je je
laat uitschrijven uit de gemeente waar je laatstelijk woonde en je je
niet laat inschrijven bij een andere gemeente. En dat heeft
consequenties onder andere als je tzt AOW aanvraagt. Voor elk jaar dat
je op je 65e niet officieel in nederland hebt gewoond trekken ze 2 %
van je uitkering af. Ik weet wel dat ik tegen m'n 65e misschien nog 65
euro per maand zal vangen maar toch.

Gemeenten zijn natuurlijk niet blij met deze "ontwijking" van
gemeentelijke belastingen terwijl er toch gebruik gemaakt wordt van
hun voorzieningen maar verboden is het niet. Als jij meer weet dan
hoor ik dat graag.


On Tue, 09 Sep 2003 19:46:39 +0200, Teake de Jong
Post by Teake de Jong
Wettelijk is het niet toegestaan om permanent op een kajuitjacht te
wonen. Om deze reden hebben kajuitjachtbewoners alsnog een postadres op
de wal.
ex-PDØFFM
2003-09-09 17:52:02 UTC
Permalink
Het wonen op een (zeil)schip is een manier van leven,
niet dat je even een weekje doet.
Je manier van werken en instelling veranderd er door.
Post by Remco Moedt
Laatst op kantoor een discussie met collega's over
het permanent wonen
Post by Remco Moedt
op een zeilboot. Wij allen worden echter niet
gehinderd door enige
Post by Remco Moedt
kennis, en zodoende kwam er niet een bevredigend
antwoord op de vraag
Post by Remco Moedt
of dit nu wel of niet praktisch is.
Wat is jullie mening in deze?
Groetjes,
Remco
Len
2003-09-09 18:43:07 UTC
Permalink
Praktisch is afhankelijk van je eigen doelen en wensen.
Mijn vrouw en ik vinden het praktisch omdat het overeenkomt met onze
verwachtingen en omdat we over een paar jaar een flinke reis willen
gaan maken.
Je kunt vrijwel alle dagelijkse probleempjes goed oplossen.
Dieselgestookte centrale verwarming met doorstroomtoestel voor de
douche, postbus voor je dagelijkse post, briefadres als officieel
GBA-adres en officiele post, gsm-telefoon, digitenne voor radio en tv,
draadloos netwerk voor adsl-aansluiting, etc, Opbergruimte en
slaapcomfort hangen natuurlijk wel samen met de ruimte aan boord en
dus de lengte van je schip. Verder is van belang de ligplaats die je
kiest en de mate waarin je afstand kunt nemen van het hollandse
huisje/boompje/beestje - leven. Voor ons is het in geen geval afzien.
Het kostenplaatje is zeer aantrekkelijk en je hebt alle dagen een
vakantiegevoel.

We spreken (vanuit de kuip...) natuurlijk stellen die dezelfde keuze
hebben gemaakt als wij en nu weet ik wel dat mensen niet zo snel een
verkeerde keuze toegeven maar iedereen die we spraken was enthousiast
ook na soms 10 jaar aan boord van een zeilboot te hebben gewoond.
Een kritieke succesfactor lijkt mij te zijn dat beide partners een
(even) sterke affiniteit met zeilen hebben en gelijk daarna de ruimte
die je aan boord hebt. De rest en dus de praktische dingen die jij
bedoelt zijn in feite bijzaak.
Post by Remco Moedt
Laatst op kantoor een discussie met collega's over het permanent wonen
op een zeilboot. Wij allen worden echter niet gehinderd door enige
kennis, en zodoende kwam er niet een bevredigend antwoord op de vraag
of dit nu wel of niet praktisch is.
Wat is jullie mening in deze?
Remco Moedt
2003-09-12 10:55:54 UTC
Permalink
Een ieder bedankt voor je reactie.


On Tue, 09 Sep 2003 20:43:07 +0200, Len
Post by Len
Je kunt vrijwel alle dagelijkse probleempjes goed oplossen.
Dieselgestookte centrale verwarming met doorstroomtoestel voor de
douche, postbus voor je dagelijkse post, briefadres als officieel
GBA-adres en officiele post, gsm-telefoon, digitenne voor radio en tv,
draadloos netwerk voor adsl-aansluiting, etc,
Werkt zo'n verwarming ook goed bij -10 C? Verder, hoe gaat het met het
douchen in een jachthaven, hoe wordt het vuilwater dan opgevangen?


Groetjes,

Remco
w***@gmail.com
2018-03-19 11:31:18 UTC
Permalink
Post by Len
Praktisch is afhankelijk van je eigen doelen en wensen.
Mijn vrouw en ik vinden het praktisch omdat het overeenkomt met onze
verwachtingen en omdat we over een paar jaar een flinke reis willen
gaan maken.
Je kunt vrijwel alle dagelijkse probleempjes goed oplossen.
Dieselgestookte centrale verwarming met doorstroomtoestel voor de
douche, postbus voor je dagelijkse post, briefadres als officieel
GBA-adres en officiele post, gsm-telefoon, digitenne voor radio en tv,
draadloos netwerk voor adsl-aansluiting, etc, Opbergruimte en
slaapcomfort hangen natuurlijk wel samen met de ruimte aan boord en
dus de lengte van je schip. Verder is van belang de ligplaats die je
kiest en de mate waarin je afstand kunt nemen van het hollandse
huisje/boompje/beestje - leven. Voor ons is het in geen geval afzien.
Het kostenplaatje is zeer aantrekkelijk en je hebt alle dagen een
vakantiegevoel.
We spreken (vanuit de kuip...) natuurlijk stellen die dezelfde keuze
hebben gemaakt als wij en nu weet ik wel dat mensen niet zo snel een
verkeerde keuze toegeven maar iedereen die we spraken was enthousiast
ook na soms 10 jaar aan boord van een zeilboot te hebben gewoond.
Een kritieke succesfactor lijkt mij te zijn dat beide partners een
(even) sterke affiniteit met zeilen hebben en gelijk daarna de ruimte
die je aan boord hebt. De rest en dus de praktische dingen die jij
bedoelt zijn in feite bijzaak.
Post by Remco Moedt
Laatst op kantoor een discussie met collega's over het permanent wonen
op een zeilboot. Wij allen worden echter niet gehinderd door enige
kennis, en zodoende kwam er niet een bevredigend antwoord op de vraag
of dit nu wel of niet praktisch is.
Wat is jullie mening in deze?
Hoi len,

zie dat het een lange tijd geleden is dat je dit hebt gepost. Woon je nog steeds op je zeilboot? Wij hebben het idee om een catamaran te kopen zodat we er permanent op kunnen wonen en natuurlijk veel mee kunnen zeilen. Ik zag dat je zei dat het kostenplaatje zeer aantrekkelijk is. Vroeg me af of dat echt zo is in verhouding tot een normaal huis met al het onderhoud en ligplaats kosten en dergelijken. Wat ik me eigenlijk meer afvroeg hoe doen of deden jullie dit in de winter?

groetjes,

Wesley

Loading...